Ochrana osobních údajů - GDPR

 
Na základě Nařízení  EU 2016/679 je nutno nově zpracovávat a chránit osobní data. V rámci ČUS,kam patří i náš oddíl basketbalu, bylo rozhodnuto na valné hromadě, že na základě zákona v případech, kdy spolky a oddíly zpracovávají osobní údaje pouze pro potřeby sportovní nebo zájmové činnosti, není nutný souhlas subjektu - tedy jednotlivých členů spolků nebo oddílů. Informace o rozhodnutí VH je dostupná zde: GDPR_2019_doprovodny dopis.pdf (332 kB)
 
Text informace ohledně zpracování osobních údajů bez nutnosti souhlasu je dostupný zde: GDPR_2019.pdf (163,7 kB)
 
V případě, že by oddíl potřeboval použít jakékoliv osobní údaje, včetně fotografií nebo videí z akcí, pro marketingové nebo komerční účely, je nutno získat předem souhlas všech subjektů, text a formulář souhlasu je dostupný zde: GDPR_2019_souhlas.pdf (203,3 kB)